• Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma

Aktivity Agory

E-mail Tlačiť PDF

Aktivita 1. - Vydanie a distribúcia Informačného letáka „Reforma parlamentu“

Vytlačené

 • 5000 ks v mesiaci apríl 2001
 • 3000 ks v mesiaci september 2001

 

 

Distribúcia

 • XI. snem ZMOS
 • vložka do Obecných novín č. 16
 • Nadácia vzdelávania samosprávy 11 RVC
 • SNR – deň otvorených dverí
 • Grémium III. sektora
 • ZMOS a ÚMO
 • účastníci konferencií a seminárov na ktorých sa zúčastnili zástupcovia Agory
 • pravidelný kontakt a pošta

 

Aktivita 2. - Vydanie a distribúcia publikácie „Reforma parlamentu – nádej pre Slovensko“

Vytlačené

 • 3000 ks v mesiaci august 2001

Distribúcia

 • účastníkom 2 - dňových a 1- dňových seminárov
 • národná knižnica
 • aktivisti projektu pre distribúciu v regióne
 • mimovládne organizácie
 • NR SR pre poslancov
 • kancelárie ZMOS, ÚMO, G3S, sekretariáty politických strán
 • účastníci konferencie „Ako ďalej v reforme VS“ dňa 2. 9. 2001
 • novinárom na tlačovej konferencii
 • snem ZMOS 2002
 • konferencia NDDIE november 2002

 

Aktivita 3. - Pracovné semináre

V rámci tohto grantu boli zrealizované tri jednodňové semináre s podporou Nadácie otvorenej spoločnosti (10 ďalších s rovnakým zameraním s finančnou podporou Democracy Commission Small Grants -DCSG). Pracovné semináre boli pripravované svojpomocne v spolupráci s miestnymi aktivistami, mimovládnym sektorom, miestnou a regionálnu samosprávou a iným subjektmi. Dôraz práce bol kladený na usporiadanie dvojdňových seminárov, ktoré sa ukázali byť efektívnejšími.

 1. seminár pre budúcich aktivistov v Pezinku 6 – 7, september 2001 spojený s tlačovou besedou,
 2. seminár: 10. 10. 2001, Holíč, starostovia obcí oblasti Záhorie,
 3. seminár pre severozápadné Slovensko v Rajeckých Tepliciach 26. - 27. októbra 2001,
 4. seminár: 21. 11. 2001, Kuchyňa, zamestnanci a aktivisti samosprávy obcí Záhoria.
 5. seminár v Kežmarku (Mlynky) pre severovýchodné Slovensko (Spišský región), 16.- 17. november, 2001,
 6. seminár pre západné Slovensko v Bratislave, 7. - 8. decembra 8, 2001 spojený s tlačovou konferenciou,
 7. seminár: 30. 1. 2002, Štrbské Pleso, starostovia a primátori rady z ZMOS,
 8. seminár v Michalovciach pre východné Slovensko (región Zemplína), 14. – 15. jún 2002,
 9. seminár pre severovýchodné Slovensko v Snine, 17. – 18. jún 2002 spojený s tlačovou konferenciou,
 10. seminár pre Košice a okolie v Jasove 9. – 10. augusta 2002,
 11. seminár pre juhovýchodné Slovensko vo Veľkých Kapušanoch, 6. – 7. september, 2002,
 12. seminár v Ľubici pre Prešovský samosprávny kraj, 19. – 20. október 2002,
 13. seminár pre Hornú Nitru a stredné Slovensko v Bojniciach, 21.- 22. október 2002

Cieľovou skupinou boli všetci občania Slovenska, ktorí boli ovplyvnení prirodzenými aktivistami a lokálnymi mienkotvornými subjektmi – účastníkmi seminárov (neformálni aktivisti, starostovia, poslanci, aktivisti mimovládnych organizácii, zástupcovia médií a nezastúpené menšinové skupiny spoločnosti, predstavitelia politických strán). Účastníci seminárov s materiálnou a metodickou pomocou občianskeho združenia Agora, napomáhali šíriť povedomie o možnostiach priamej demokracie, nového volebného systému a možnosti zastupovania regionálnych záujmov v Národnej rade SR medzi občanmi Slovenska a v spoločenských a politických organizáciách kde pôsobia. Seminárov sa síce priamo zúčastnilo iba niečo cez 200 osôb, ale ich dosah bol významný.

Konkrétnym výsledkom bolo lepšie chápanie väčšinového volebného systému volieb zastupiteľstiev VÚC a možnosť jeho využitia pri kreovaní celoslovenského parlamentu. Účastníci sa naučili uplatňovať priamu demokraciu v praxi a v samospráve. Vytvorila sa reálna mienkotvorná štruktúra umožňujúca presadiť adekvátnu zmenu volebného systému do NR SR a presadenie druhej komory parlamentu z dôvodu posilnenia občianskej spoločnosti a priamej demokracie. Zlepšilo sa poznanie priamej demokracie a cieľov projektu v širšej odbornej verejnosti a u občanov. Získala sa podpora pre urýchlenie reforiem.

Ukazovateľmi úspešnosti je záujem o účasť na seminároch, vznik lokálnych skupín podporujúcich myšlienky priamej demokracie prvotne v regiónoch kde boli usporiadané školenia, prienik poznatkov medzi občanov, posilnenie občianskej spoločnosti, posilnenie záujmu miestnej a regionálnej správy, vlády a politickej reprezentácie o aplikovanie princípov priamej demokracie, zmeny vo volebnom systéme a posilnenie spoločenskej objednávky za vytvorenie druhej komory parlamentu. Zvýšená medializácia a nárast podporných stanovísk v parlamente, u samosprávy a u občanov. Presadenie ireverzibilného pohybu smerom k reforme a k úsiliu o podporu priamej demokracie. Výsledok tejto práce je možné vidieť v predvolebnej snahe strán o pritiahnutie voliča ponúkaním reformy parlamentu a volebného systému ako aj čiastočne v programe vlády. Agora si za obdobie existencie projektu vytvorila sieť regionálnych aktivistov a kontakt na rozhodujúce zložky v štáte. Združenie sa stalo časťou medzinárodnej siete občianskych iniciatív s ktorou uskutočnilo 3. európsku konferenciu k priamej demokracii v novembri 2002 v Bratislave.

Agora získala podporu od pána prezidenta Rudolfa Schustera

 

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:

English French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?
 

Posledné komentáre